Förväntningar om ett rum

Förväntningar om ett rum, 2014

Wood, plasterboards

208 x 293 x 65 cm