Förväntningar om ett rum

Förväntningar om ett rum, 2014

C-print, 10 x 7.5cm