Helena Wallberg

\\

Padmasana

The Body is the Bone of Language

Förväntningar om ett rum

Glas, båge, baksida

Ett bord

Padmasana

Saliers (Lieux de mémoire, Milieux de mémoire)


Utan titel


Förhandling med ytan om djupet

Den vita väggen ...

Padmasana

French Dictionary

Förväntningar om ett rum

Kollaps av en dikt

Articulating the Gap as Relation

Padmasana

Infrastructură

Förväntningar om ett rum

En mantels metod

Utan titel